Jinsiyadda Antigua iyo Ku tiirsanaanta Barbuda

Jinsiyadda Antigua iyo Ku tiirsanaanta Barbuda

Codsiyada qoyska waxaa loo tixgelin doonaa inay ku jiraan xubnaha qoyska soo socda;

  • Xaaska codsadaha ugu weyn
  • Ilmaha codsadaha ugu weyn ama xaaskiisa / seygeeda oo ka yar 18 sano
  • Ilmaha codsadaha ugu weyn ama afadiisa / seygeeda oo ah ugu yaraan 18 sano iyo in ka yar 28 sano jir oo si buuxda uga qeyb galaya xarun waxbarasho oo la aqoonsan yahay oo si buuxda u taageeraya codsadaha weyn.
  • Ilme codsadaha weyn ama afada / xaaska codsadaha ugu weyn ee jira ugu yaraan 18 sano, jir ahaan ama maskax ahaan culeys u yahay, oo la nool ama si buuxda u taageeraya codsadaha weyn
  • Waalidiinta ama awooweyaasha ayeeyaha codsadaha ugu weyn ama afadiisa / seygeeda ka sareeya da'da 58 sano ee la nool ama si buuxda u taageero codsadaha weyn.

Jinsiyadda Antigua iyo Ku tiirsanaanta Barbuda

Ujeedooyinka Antigua iyo Dhalashada Barbuda ee Barnaamijka Maalgalinta 'cunugga' waxaa loola jeedaa cunugga bayoolaji ahaan ama sharci ahaan loo aqbalay codsadaha ugu weyn, ama afada ee codsadaha ugu weyn.

English
English